Velkommen

Gudstjenester

Præsten

Kirkens personale

Kirkens historie

Kalkmalerier
- Koret
- Skibets vestre hvælv
- Skibets østre hvælv

Dåb

Konfirmation

Vielse

Skriftemål og sjælesorg

Begravelse og bisættelse

Fødselsanmeldelse

Navngivning og navneændring

Menighedsrådet

 

 

Tingsted kirke
Lolland-Falsters Stift


Kalkmalerierne

Kirken er mest kendt for sine kalkmalerier, der pryder alle hvælv i både skib og kor. Kalkmalerierne er udført i 3 perioder, men bortset fra et våbenskjold er det kun fra den seneste periode de er bevarede.

De er udført af elmelundemesterens værksted, kaldet sådan fordi det først kendte eksemplar findes i Elmelunde kirke på Møn. De er udført omkring år 1500 og er i Tingsted først blevet overkalkede efter 1803 og afdækkede i 1887.

Billedvalget og fantasiblomsterne er typisk for elmelundemesteren og er hentet fra "fattigmands bibel" (Biblia Pauperum). Bevarede arbejder af elmelundemesteren findes også på Møn, i Elmelunde, Keldby og Fanefjord kirker, i Bogø kirke, samt på Falster i Nørre Alslev og Stubbekøbing kirker.

I hver hvælvkappe er der malet en hovedscene, i koret og skibets østre hvælv fra Jesu barndomshistorie - i skibets vestre hvælv fra det gamle testamente samt to af middelalderens elskede moraliserende billeder. Overalt er de hvide flader udfyldt med små blomster og dekorationer. I kappetoppene er der malet store fantasiblomster.

Man kan undre sig over, at Jesu barndomshistorie er fortalt, men ikke de centrale scener i kristendommen, som korsfæstelsen og opstandelsen. Det beror på, at kalkmalerierne formodentlig skal ses, som en del af den samlede udsmykning. Før reformationen har der været et krucifiks, typisk i korbuen, og der har været et sidealter for kirkens værnehelgen, Sankt Peder, til højre for korbuen. Til venstre for korbuen - der hvor degnestol og døbefont står idag, har der været et sidealter for Maria. Der kan have været flere sidealtre, også i form af kalkmalerier på væggene og i apsis.


Biblia Pauperum

Kalkmalerierne har formodentlig deres forbilleder i Biblia Pauperum, også kaldet "fattigmands bibel." Det er en vidt udbredt bibel fra senmiddelalderen, der fortæller bibelen i ord og billeder - nærmest som en tegneserie med tegninger og tekstbobler.

Sproget er latin og i midten på arket til højre kan vi se bebudelsen, hvor engelen kommer til Maria. Placeringen af figurene og tekstbåndene er de samme som på kalkmaleriet i koret.
Hvornår er der gudstjeneste?

Liv i Tingsted

Kirkebrochure

Fra menighedsrådet

Redigeret 29.01.2015

Kirkenyt december 2014

Redigeret 2.12.2014

www.tingstedkirke.dk
Redaktør: sognepræst Christina Rygaard Kristiansen (crkr km . dk)
©Erik Kristiansen, 2007 (cembalo mail . dk)
Indhold må frit benyttes, når blot kilden citeres