Velkommen

Gudstjenester

Præsten

Kirkens personale

Kirkens historie

Kalkmalerier

Dåb

Konfirmation

Vielse

Skriftemål og sjælesorg

Begravelse og bisættelse

Fødselsanmeldelse

Navngivning og navneændring

Menighedsrådet

 

 

Tingsted kirke
Lolland-Falsters Stift

Sidst ændret:
28.07.2016


Menighedsrådsvalg efteråret 2016 - sæt kryds i kalenderen!

Orienterings- og opstillingsmøde den 13. september på Nordbyskolen. Tidspunktet annonceres i dagpressen samt på vores hjemmeside og på vores Facebook.

Meld dig som kandidat og vær med til at skabe en kirke, hvor folk går ind i kirken og kommer berigede ud. Det vil være dejligt at se så mange som overhovedet muligt til mødet - også selvom man ikke selv har tænkt sig at stille op.

I Tingsted sogn består menighedsrådet af 7 valgte medlemmer og et født medlem (præsten) samt stedfortrædere.

Hent inspiration! Se den ugentlig kortfilm med menighedsrådsmedlemmer fra forskellige steder i landet her.

Denne uge: "Få erfaringer i menighedsrådet", hvor Lærke Rose Kamp Eriksen fortæller om sine erfaringer med at være ung i et menighedsråd.

Tidligere film:
"Evangeliets forkyndelse skal være livsnær"
"Byd ind med det, du har".
"Bliv en del af lokalsamfundet"

Men hvad består menighedsrådsarbejde egentlig i?

Menighedsrådets overordnede opgave er jævnfør lov om menighedsrå:

•§ 1. stk. 1. "Sognets kirkelige og administrative anliggender styres af menighedsrådet".

•§ 1. stk. 2. "Det påhviler menighedsrådet at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse".

Som alle kan se, giver denne lov vide rammer for hvordan det enkelte menighedsråd ønsker at arbejde lokalt. Men et er sikkert. Jo flere forskellige evner og kompetencer, der er i et råd - ja bedre.

I Romerbrevet står der: " ... For ligesom vi har ét legeme, men mange lemmer, alle med forskellige opgaver, således er vi alle ét legeme i Kristus, og hver især hinandens lemmer. Vi har forskellige nådegaver, alt efter den nåde, vi har fået: Den, der har profetisk gave, skal bruge den i overensstemmelse med troen; Den, der har en tjeneste, skal passe sin tjeneste; Den, der underviser, sin undervisning; Den, der formaner, sin formaning; Den, der giver, skal give rundhåndet; Den, der er forstander, skal være det med iver; Og den, der øver barmhjertighed, skal gøre det glad og gerne".

Du kan læse mere om valget her.


Kor på Norbyskolen - starter onsdag den 24. august

Tingsted Kirkes Børnekor unders ledelse af organist Lene Langballe synger på Nordbyskolen på onsdage.

Børnekoret synger kl. 15.40-16.15

Det er gratis at synge i koret. Alle er velkomne også selvom man ikke går i skole på Nordbyskolen! Der kræves ingen forhåndstilmelding - bare mød op - første gang er onsdag den 24. august.

Det er en enestående mulighed for at lære at bruge sin stemme, samtidig med at man har det sjovt sammen med andre. Ønsker man som forælder at sikre at ens barn vokser op med en levende sangtradition er det, at sende sit barn til kor, en fantastisk mulighed for at føre de gode intentioner ud i livet.


Find os på Facebook ved at klikke her følg os på facebook
eller brug

BEMÆRK at vi bruge vores side til kommunikation fra Facebook, dvs. du bedes "like" vores side, hvis du vil modtage information fra os på Facebook.
Hvornår er der gudstjeneste?

Liv i Tingsted

Kirkebrochure

Fra menighedsrådet

Redigeret 19.07.2016

Kirkenyt marts 2016

Redigeret 13.03.2016

www.tingstedkirke.dk
Redaktør: sognepræst Christina Rygaard Kristiansen (crkr km . dk)
©Erik Kristiansen, 2007 (cembalo mail . dk)
Indhold og billeder må frit benyttes, når blot kilden omhyggeligt citeres